MANDALAMINANii nagu ring on määratud oma keskpunkti kaudu ja nagu mandala on oma keskme funktsioon, lähtub ka meie elukogemus sellest, mismoodi lubame oma keskmes pulsseerival allikal väljenduda. Sellest ka MANDALAMINA nimetus.

MANDALA on inimese toimimise mudel. Meie elu tegelikkuse kujunemise muster, mis on kui keskme ümber toimuv tants. Väljendades seda, mida lubame oma keskmes tuksleval endast välja kiirata. Ning seda, kuidas see samas peegeldusena meie kogemusse naaseb. Niiviisi toimuv andmine ja saamine moodustavad ainukordse mandalamustri - igaühe kordumatu elukogemuse. Viimane on otseselt eneseväljenduse tagajärg. 

Oma mandalaartiklis kasutan matemaatilist terminit, öeldes, et mandala on oma keskme funktsioon. Sama lugu on inimesega.
Meie suhe keskmega ehk oma allikaga, täpsemalt see, kui suurel määral lubame sel läbi oma elu erinevate tahkude voolata, paneb paika kogetava HEAOLU hulga. MANDALA WELLNESS tähendabki MANDALAT ja HEAOLU. 


MANDALAMINA FB lehekülg


Heaolu on meie loomulikem seisund - kui lakkame võitlemast ning naaseme lapseliku usalduse, rahuteadmise ja rõõmu juurde. See on oma olemusega samal lainepikkusel olemise seisund, mis loob teed järjest avaramate võimaluste nägemisele ja kogemisele. 


Niisiis - sinu elus toimuv pole juhus, sa oled selle allikas.

Tsiteerides Einsteini: "Kõik on lihtsalt energia. Muutu soovitud tegelikkuse sageduseks ning sul pole sellest tegelikkusest pääsu. See ei saagi kuidagi teisiti olla. Tegu pole filosoofia vaid füüsikaga."Elumeisterlikkus tähendab enesemeisterlikkust ja viimane omakorda võimet seada oma sagedust. Enesetuunimisel on mandalatest suur abi.

MANDALAMAAGIA VÄRVIMISRAAMAT 

enesehäälestuseks ja maandamiseks.


TELLI RAAMAT SIIT


Mandala on meile olemuslikult omane. Sellega tegelemine toob meid kohale iseendasse. Mandalate värvimine on hea võimalus lasta end lõdvaks ja lubada oma piiridel lahustuda. Taasleida endas oma loomulik olek ja lapselik loomisrõõm. Nautida hetke selle täiuslikkuses – heaolu ja rahu iseenda ja maailmaga.

Mandalamaagia värvimisvihik sobib kõikidele sõltumata vanusest. Ja värvimisviisidel pole piire. Ainus kehtiv reegel on reeglite puudumine. Me kõik oleme oma väljendusviisis ainukordsed. Laskem loogilistel järeldustel minna ning avardugem üle nende piiride. Pangem tähele, kuidas see tegevus meie seisundit nihutab. Märgakem, kuidas muutub enesetunne. Ning sellest lähtuvalt ka kogemus.

KAOTA END MANDALAMAAGIASSE!


Formaat 240x240cm 48 lk. Hind 5.-

TELLI RAAMAT SIIT


Comments

Liitu Seestpoolt väljapoole uudiskirjaga

* indicates required

Popular posts from this blog

KÕIK ON UUS

MA OLEN JUBA TÄIUSLIK - loeng Sisemise Tarkuse Festivalil