VAADAKEM LÄBI JUMALA SILMADE

Me elame suurte muudatuste sees ja seisame oluliste nihete künnisel. Aina suurem osa seni varjul olnust saab paljastatud ning aina kiiremini. Meie kui meisterlike loojaolendte vägi, millest olime andnud endile loa loobuda, ja millel olime lasknud endis unustusse vajuda, muutub järjest rohkem meie igapäevaelu keskmeks. Just selleks, mis tegelikult olema on loodud, sest igaüks meist on eelkõige oma universumi kese. Ning see saab ilmsiks läbi meie kollektiivse kiirenemise.

Me oleme vibratsioonilised jumalikud olendid. See, mida oma teadvusvõnkega oma keskmest välja kiirgame, oma mõtetes ja tunnetes kanname, seda näeme ja kogeme end ümbritsevas keskkonnas kasvavat. Nii ei jää ka kõige uskumatumale märkamata, et meie elutegelkkused on vägagi erinevad. Kes kiirgab oma olemusest välja kaost, see seda ka kogeb. Kes on aga rahu ja harmoonia lainel, libiseb elukogemusest läbi hoopis teistsugust kvaliteeti kogedes.

Meil on aeg tunnistada omaks vastutus oma elutegelikkuse ja enda poolt väljasaadetava impulsi eest. Igaüks meist on oma olemuses jumalik ning see väljendub meie kestvuses väljaspool aega ja ruumi. Ning meie LOOMISE võimes.

Me teame hästi, mida kogeda soovime. Need on kõik meile olemuslikult omased asjad nagu armastus, rõõm, turvatunne ja ühenduses olemise tunne, küllus, eneseväljendus, lähedus, siirus, ehedus. Harmoonia ja tasakaal enese sees ja endast väljaspool olevaga. Kas pole tore, et meil on nüüd olemas ühene, selge ja toimiv retsept kõige selle saavutamiseks - KÜLVAKEM AINULT SEDA, MIDA KOGEDA SOOVIME!

OLGEM need, kes me tegelikult oleme. OLGEM armastavad! Kuidas? Seades oma peamiseks SIHIKS ja TAOTLUSEKS näha kõiges ja kõigis positiivset ja edasiviivat. Tunnustades meie ümber olevat ja otsides teadlikult inimestest ja olukordadest esmajärjekorras head. Teades nüüdseks selgelt, et miski vähem ei teeni meid enam. Olles sügavalt mõistnud, et kaose edasine genereerimine ei ole meie huvides. Punkt.

Seades oma esmaprioriteediks elu vaatlemise LÄBI JUMALA SIMADE. Kui soovid, siis võid nimetada seda ka läbi roosade prillide vaatamiseks. MEIL ON AEG TUNNISTADA OMA JUMALIK OLEMUS OMAKS mitte ainult meditatsioonis vaid KÕIGE MAISEMAL JA IGAPÄEVASEMAL TASANDIL. Seada selle väljendamine tähtsaimaks oma igal hingetõmbel. Olla TEADLIKULT see loojaolend, kes sismas oled. Väljendada seda ka väliselt - ARMASTADA TINGIMUSTETA! Nagu meie ajatule olemusele omane.

Kuidas pidevalt probleeme ja negatiivsust taga otsivale kritiseerimisharjumusele piir panna? Kuidas liigutada tavaliseks kujunenud negatiivne keskendumispunkt positiivsele? Nihkuda probleemi tasandilt lahenduse kvaliteedile, mis ju teadaolevalt kujutab endast tasandi nihet?

Taotluse ja sihikindla eneseteadvustamisega. Sooviga saada vabaks mõistuse ja hirmul põhinevate harjumuste orjamisest. Ning teha mõistusest oma olemuse teener, nagu see algselt on olema mõeldud. Täpsemalt: panna ta toimima elu toetaval moel, meile harmoonilist eksistentsi looval moel. Sest mõte on eelkõige loov impulss.

Meil on nii võimalik öelda lahti meile eelnevate hirmust lähtuvate põlvkondade poolt õpetatust ning otsustada teadliku valiku kasuks.. Sest oleme lõpuks mõistnud, et mitte miski vähem meid enam ei teeni.

On aeg õppida nägema kõiges ja kõigis seda, mis nad tegelikult on, lubada eraldusmüüridel kokku variseda. Me oleme ju oma olemuse kaudu kõik omavahel ühendatud ja sisuliselt üksainus. Ligitõmbeseadus ei lase meie juurde tulla millelgi peale meie endi loomingu. Loogem siis paremini. Õppigem oma loomingut taas armastama, et see võiks õide puhkeda. Õppigem armastama ennast ja elu kõikides selle väljendustes. See on meid toitev ja toetav vool, mis soovib meid kanda selgemasse vette. Laskem armastus voolama ja lakakem püüdmast seda mõistuse abil kontrollida. Hüüdkem elule JAA! ning laskem elul ennast kanda. Vastu punnimata ja negatiivseid hinnaguid jagamata. See vool kiireneb. Pole mõtet sellele vastu seista. Lubagem sel kanda end oma südamesse, oma sisima tõe juurde. Lõdvestada lõpuks omati lihased. Öelda jaa. Meid alati toetavale elule ja oma pärisolemusele. Sest enam ei ole neid võimalik lahutada.

Comments

Liitu Seestpoolt väljapoole uudiskirjaga

* indicates required

Popular posts from this blog

KÕIK ON UUS

MA OLEN JUBA TÄIUSLIK - loeng Sisemise Tarkuse Festivalil

MAANDUSEST JA DIMENSIOONIDEST