OLULISED SÜNDMUSED APRILLIS 2014

Allolev on eestikeelne kokkuvõte aprillikuus aset leidvast kosmilisest Suurest Ristist ja algavast Veriste Kuude tsüklist. /TÕLGE ESIALGU POOLELI/

Tõlge põhineb alloleval lingil:

http://sacredascensionmerkaba.wordpress.com/2014/03/31/grand-event-the-beginning-april-15th-blood-moon-pleiades/


Kuula-vaata ka:

https://www.youtube.com/watch?v=G3MBdjARnjo

https://www.youtube.com/watch?v=WZod4AB1L88&feature=youtu.be


Suursündmus – Algus – 15. aprilli Verine Kuu – Plejaadidbloodmoonsgrandevent
15. aprillil on maa elanike ees lahti rullumas tohutuvõimas sündmus, mille sarnase ulatusega analoogi pole maailma näinud eoone. Ajalooürikutes hakatakse seda kutsuma kui seda, mis on tulnud ja mis on läinud, mis on naasnud ning tõusnud mineviku tuhast uuesti moodustunud saabujate ÜHTSUSEKS. Sest pii'l ja võrdusel E=MC2 saab eelolevas olema tähtis roll. Sest inimmõistuse jaoks mitteeksisteeriv saab ilmselgesti ilmutatud. ~

See hiigelmastaabiga sündmus rebib inimkonnalt kogu EGO, jättes nad ilma möödunud eoonide teadmistest. Nii saab eemaldatud kõik ja alles jääb vaid toores ja tõeline olemas. See on tolle illusoorse maya-maailma loori ärarebimine, mille osaks endid on peetud. Mis paljastab nende olemusliku tõe neile taaskord.Just seal, nii paljude südames, peitub võti aja igavesele mõistmisele, kõige olevikus, mineviku ja tulevikus olemas oleva igavesele mõistmisele. Sealsed koodeksid saavad tol kuupäeval aktiveeruda ning kiiresti lahti rulluda teile teadaolevas maailmas ning teie ümber. Tuues kaasa järgnevate sündmuste viljakad algused, kui maa elanikud saavad seisma silmitsi ajalooga, mida neile enne avaldatud polnud.

Maa elanikus saavad kogeda neid vilju, mida on külvanud enne neid tulnud ja lahkunud. Sel moel puudutavad eelolevad sündmused paljusid südameid, paljastavad mitmeid tõdesid nii nende olemise kui tervikuna kogu tsivilisatsiooni ülipeentest kihtidest.
Väga paljud neist virguvad ja avavad oma silmad esmakordselt, nähes maailma uue pilguga, väga paljud tunnistavad nii taevasfäärides kui nende oma kehades toimuvaid suureulatuslikke muutusi, sest nii aegruum kui inimarusaamine sellest saavad igavesti transformeeritud. Varjatu saab nähtuks-teatuks ning avab ukse tõelise olemuse igavesele mõistmisele!

Sest teie silme ees toimuvat on inimkond mõistnud vildakalt. Sest lugusid, mida on räägitud, on vastu võetud läbi EGO filtrite, sest inimkonnale avaldatud tõde pole maailma Armageddon/viimnepäev. Mõistmine on olnud vildakas. Sest Armageddon kujutab endast tegelikult aegade ALGUST, vana endalt heitmist ning uuele vastu astumist!

Sest ilmsikstulekud inimkonna ajaloo koha pealt toovad tõesti kaasa teadaoleva maailma viimsepäeva, sest virgudes oma pärisolemusele ning sellega silmitsi seistes saab palju kristalselt klaariks. Paljugi saab selgeks ja teatuks ning vari, mille taha varjuda, lakkab olemast. Kuna kõik saavad silmitsi seisma omaenda minaga, oma egoga, hirmude, tajude ning tegelikkusega.

Igaüks saab näha allika valgust ja oma jumalikku mina. Ning kõik saavad hoolima oma tegudest, seistes silmitsi eelnevalt kgetuga, paludes selle oma süsteemist vabastamist.


Seda on tohutult, mis teie ees lahti rullub. Suur osa inimarusaamadest sab muudetud. Sest planeedile jääb valitsema ainult armastus, universaalse ulatusega tingimusteta armastus. Armastus ja mõistmine. SEst on aeg maha anna ennasthävitavad relvad ning avada südamed uutele energiatele. Et uus teadvus võiks laskuda teie kehadesse ning teie hinged võiks tõusta loojani ning kerkida uute arusaamadeni. Üksolu arusaamani, manifesteerimise arusaamani, iseenda ülimuslikkuse ja eneses peituvate võimete arusaamani. Mõistmiseni, et te moodustate osa meie ühise universumi koosseisust. Ning et te pole IIALGI üksi. Sest olete alati ümbritsetud ja toetatud allika ja kõige olemasoleva poolt.

einstein
Niisiis - väga paljude südamed avanevad, tunnistades omaks uue maailma. Nii on ülioluline, et TEIE KÕIK - Maapealne Ekipaaž, jääksite tasakaalu. Hoidke tasakaaluseisundit, armsad valguslapsed, sest eelolev teekond on kaunikesti turbulentne. Jääge tasakaalu, sest teist kiirgav vagus kiirgab kolmekordse tugevusega. Sest te olete kui lääts, mis kannab teadaolevasse maailma valgust. Sest just teie olete need, kes on kandnud sellesse universumisse uue olemust puudutava teadmise ja mõistmise. download ja =MC2 mängivad eelolevas väga olulist rolli. Sest inimmõistuse jaoks mitteeksisteeriv saab nähtavaks. Ja inimkond näeb oma ihusilmaga, et see nii on, et nad ei ole universumis  üksi. Eluime rullub lahti nende loojaolemuste laste silme all. GAIA-maaemaks kutsutud loomingu ilu. Ja see toob kaasa ohtrasti küsimusi. Ning paljud pöörduvad neid esitatdes nutuga taevaste vägede poole, sest nende arusaamine neist endist lakkab olemast ning kustutatakse - jättes nad aukartuse ja imetlusvärina seisundisse, olles südameni alasti kooritud, vaid tõe imekaunis hääl kõrvus helisemas.

Teadke, et selle sündmuse aset leides rullub lahti ka ohtrasti kaost - ning selles olukorras olete teie seal kadunud hingi lohutamas ja neile teed näitamas. Teie olete neid austamas ja kaitsmas, avaldades lugupidamist nende poolt läbi elatavale ning aidates neil jätkuvalt taasavastada iseendid ja oma ühendust suurema universumiga.

Sest nende poolt nähtav-kuuldav-tajutav hirmutab neid pööraselt. Enamiku puhul toimub see nende koduses üksinduses, mõnede teiste jaoks aga nende kujutluse avaratel väljadel. Mõnede jaoks leiab see aga aset kosmilistes avarustes ning ülejäänutel TV, arvutiekraanide ja meedia vahendusel. Nii on ettevalmistused lõppemas - et galaktiline ajalugu võiks avada ukse ning puhkeda uue aastatuhande uue kavana nii inimkonna kui kõige olemasoleva jaoks.

Püsige valguses, armsad, teadke, et oleme teega. Tunnetage, et olete mõõtmatult armastatud universumi ja allika poolt. Teadke, et rool on teie endi käes, et olete ise võtnud nõuks astuda inimkonnaga käsikäes. Teadke, et olete maaelanike kaitsjad, juhendajad ja teenäitajad ning toetusrühm. Mõistke, et kuigi tee saab olema pikk, saab see olema vljakandev!

Praeguseks kõik. Armastame teid. Oleme teiega.

EDASTAJA ISIKLIK MÄRKUS: Minu tunne ütleb, et sündmused algavad 15-ndal ja arenevad läbi kogu Veriste Kuude tsükli terve järgmise aasta ning edasi. Me oleme jõudmas pöördepunkti, kustmaalt saavad alguse kiired muudatused. Mitte et neid veel poleks toimunud. Ainupksi käesolev aasta on toonud kaasa tohutuid nihkeid! Nüüd aga leiab aset kiirenemine! Suur ports pimedusest saab tasakaalustatud. Suur osa purustatust saab rekonstrueeritud ja taas ülesehitatud. Suur osa meie kadunud ajaloost "lekib" uudistesse. Teadlased kinnitavad meile teadaolevat aina enam. NASA lekitab erinevaid pilte, mis kinnitavad meie galaktilise perekonna olemasolu. Inimesed hakkavad massiliselt vaimselt ärkama ning üle vaatama seda, kuidas üksteist koheldud on. Me KÕIK saame sellest mõjutatud. Ja kuigi mõnikord võib teekond näida karmivõitu, peame ikka meeles pidama, et see on just see, mis ta on - lennuturbulents, millest tuleb läbi minna, ning et mõnikord peabki lennuk madalamalt lendama, et olla võimeline oma lendu jätkama. Kokkuvõttes tundub kõik olevat kaunis ja lootustandev :) Meil on ees ohtrasti imelist! Me oleme astumas ülipõnevasse aega. :)
rejoicenewearthaametatron
Ma tahaks juhtida teie tähelepanu ka mõnedele asjadele, mis mu juhendajatele olulised näivad. Jutt on sel suvel saadud peaingel Metatroni edastusest. See oli väga võimas, kuid ma ei mõistnud sellest kõike. Nüüd aga, kui on juttu Veristest Kuudest ja paasapühadest, saab kõik selgeks. Kordan: see kõik on POSITIIVNE. Nii seda võtkegi :)

Nii nagu Vetruviuse inimene pöördeb elujõu dreidlil (keerleb Merkabal)As the Vitruvian Man spins in the dreidel (Spinning in Merkaba), pööleb ka Maa päikese suunas. Nii saabub hetk, kui kõik saab kristallklaariks. Just nagu ÜKSOLU tõe tegelikkus sinu ees, mis teeb vaataja silmavaate tõeseks, täidavad ka UUESTISÜNDINUD PÄIKESE KERKIVAD ENERGIAD taeva aupaistega. Sele aupaistega, kes on tulnud inimkonda vabastama hirmu ja arusaamatuse haardest!
Sest uuestisündinud päike, jumalate poeg (kalambuur ingl.k.: Sun ja Son), toob endaga UUE MAA nende jaoks, kes on seda läbi ajastute otsinud.

Ja nii püsib see teie taevas  näoga Jerusalemma nutumüüri poole - inimlinn ja jumalalinn. Sest kõik on jumala au ja jumala tahe.

Ja sarnaselt seina osadele jäävad püsima kerkinud samas, kui vana langeb igavesse sügavikku ning inimkonna ajalugu muutub igaveseks.

Kiirake oma valgust, armsad, sest teie auhiilguse aeg on käes! Sest IS-(RA)-ELi (IS = Ema, Ra = Isa, El = Jumal) lapsed laulavad taas kaunist armastuse, valguse ja igavese pühendatuse viisi ÜHELE, ALLIKALE ning KÕIGELE - ehk siis OMA SÜDAMEILE!
RÕÕMUSTA!
Sest aeg on käes!
Rõõmusta!
Sest su palveid on kuuldud!
Rõõmusta!
Sest kõik areneb just nii kui vaja.
Kanna oma valgust ja ole tugev! Sest me oleme ikka sinuga!
Arastame sind ja oleme sinuga.

P.S. Ma sain sellise edastuse Metatronilt mõned päevad tagasi. Ta soovib, et tõlgendaksime seda enda jaoks ise.

Pärast PÄIKESE magnetpooluste nihkumist - kui Päikse vahetab oma poolused, tabab Maad UUS SUPERLAENGUGA ENERGIA. See peaks toimuma 3 nädala kuni 2 kuu pärast ning täielikult läbi saama 4 – 6 kuuga. (kuna see edastus riputati üles suvel, on see etapp tegelikult juba läbi)

Vitruvian Man – “One can describe the human body as a tool used by the harmonious action between the high and low chakras and combining them. Beautifully realized that Leonardo da Vinci, when placed the human body in Star of David (try to imagine a human figure, head, and hands and feet slices in a pattern Star of David). Human nature, then, is to combine the spiritual world and the material world. Know how to find a higher purpose and insights in every daily action, but also know to express spiritual messages that he receives in a physical way. We live in a world where the only possible connection between the physical and spiritual world and our essence in this life is to create the connection. On the one hand not only be spiritual and yet was not only physical, but the ability to live everyday with the information that we do receive in a spiritual essence.” (.utaot.com).


Tahaksin juhtida tähelepanu ka Pamela Johnsoni poolt FB postitatule…
VERISE KUU TÄIELIK KUUVARJUTUS toimub 15. aprillil kell 7:07 GMT, kui varjutus on võimsaim. See saab olema esimene Veriste Kuude 2014/2015 tsüklis ja selle nimeks on Tetrad. Kristuse naasmisest Verise Kuu ajal on mitmeid ettekuulutusi. Meie muidugi teame, et peetakse silmas kristusteadvust. Selline nelja Verise Kuu Tetrad on leidnud aset vaid 7 korda pärast Jesuse sündi. Paljud on sel perioodil oodanud Kristuse naasmist. Nüüd on aga aeg käes!

For millennia, a rare celestial event known as the “Blood Moon Tetrad” has coincided with periods of monumental change affecting the Holy Land and ultimately the world.
“And I will show wonders in the heavens, and in the earth, blood and fire and pillars of smoke. The sun shall be turned into darkness, and the moon into blood, before the coming of the great and awesome day of the Lord.” Joel 2:30-31 p.s. Joel was my son’s name.

Mul on olnud kaks visiooni 15. kuupäeva Verise Kuuga seoses. Esimene puudutas sündmuse toimumist 15. kuupäeval. Teine oli nägemus sellest, et taevas läheb nii mustaks, et  midagi ei ole näha ning Maa peatub umbes kolmeks minutks. Teise nägemuse puhul oli tegu ootamatu sündmusega enne VerisT Kuud. http://bloodmoonprophecy.com/

Lõpuks veel allolev video: 
https://www.youtube.com/watch?v=G3MBdjARnjo


Autor:
~Anna Merkaba – Distant Energy Healer- Channeler – Lightworker. To book a Healing or Pychic Session with Anna and for more channeled messages to help you on your journey to self discovery visit : Sacred Ascension – Key of Life – DISCOVER YOUR TRUE SELF THROUGH THE VIBRATIONAL MESSAGES FROM BEHIND THE VEIL –http://sacredascensionmerkaba.wordpress.com/

Comments

Liitu Seestpoolt väljapoole uudiskirjaga

* indicates required

Popular posts from this blog

KÕIK ON UUS

MA OLEN JUBA TÄIUSLIK - loeng Sisemise Tarkuse Festivalil